Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Adı Zararlı Organizma Aktif Madde Formulasyon Ruhsat Grubu Geçerlilik Süresi Detaylar
ARMUT Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ARMUT Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
AYVA Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
AYVA Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ELMA Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ELMA Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
KAYISI Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
KAYISI Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
KİRAZ Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
KİRAZ Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ŞEFTALİ Mayıs böceği (Melolontha spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ŞEFTALİ Haziran böceği (Polyphylla spp.) % 10 Ethoprophos GR Nematisit 09.03.2019
ASPİR Bangasternus (Bangasternus spp.) 100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g/l Lambda cyhalothrin ZC İnsektisit 23.12.2018
ASPİR Bangasternus (Bangasternus spp.) 240 g/l Thiamethoxam SC İnsektisit 23.12.2018
KIZILCIK KIZILCIKLARDA ANTRAKNOZ (Colletotrichum acutatum) 250 g/l Azoxystrobin SC Fungisit 08.12.2018
BAĞ Anomala (Anomala sp.) 480 g/l Spinosad SC İnsektisit 18.11.2018
BAĞ Anomala (Anomala sp.) 10 g/l Azadirachtin A EC İnsektisit 18.11.2018
CEVİZ Ceviz bakteriyel yanıklığı (Xanthomonas arboricola) % 30 Metalik bakıra eşdeğer (46,1 Bakır hidroksit) WG Fungisit 17.11.2018
KESTANE KESTANE İÇKURDU (CYDİA SPLENDANA) % 30 Thiacloprid WG İnsektisit 07.10.2018
KESTANE Kestane hortumluböceği (Curculio elephas) % 30 Thiacloprid WG İnsektisit 07.10.2018
NAR Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) 100 g/l Spirotetramat SC İnsektisit 07.10.2018
NAR NAR YASSIAKARI (Tenuipalpus granati) % 80 Kükürt WP Fungisit + Akarisit 07.10.2018
NAR NAR YASSIAKARI (Tenuipalpus granati) % 20 Tebufenpyrad WP Akarisit 07.10.2018
NAR NAR YASSIAKARI (Tenuipalpus granati) 240 g/l Spirodiclofen SC Akarisit 07.10.2018
ELMA ELMA GÖVDE KURDU (Synanthedon myopaeformis) 480 g/l Spinosad SC İnsektisit 09.09.2018
ELMA ELMA GÖVDE KURDU (Synanthedon myopaeformis) 100 g/l Novaluron EC İnsektisit 09.09.2018
ELMA ELMA GÖVDE KURDU (Synanthedon myopaeformis) % 25 Spinetoram WG İnsektisit 09.09.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) % 25 Malathion WP İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 650 g/l Malathion EC İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 190 g/l Malathion EC İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 50 g/l Cyfluthrin EC İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 100 g/l Novaluron EC İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) % 30 Indoxacarb WG İnsektisit 09.08.2018
ÇELTİK MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 150 g/l Teflubenzuron SC İnsektisit 09.08.2018
KEKİK YEŞİLKURT (Heliothis peltigera) % 1,5 Beauveria bassiana Bb-1 SL İnsektisit 09.08.2018
KEKİK SİLPHA SPP. (Silpha spp.) % 1,5 Beauveria bassiana Bb-1 SL İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 650 g/l Malathion EC İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) % 25 Malathion WP İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 190 g/l Malathion EC İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 50 g/l Cyfluthrin EC İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 100 g/l Novaluron EC İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) % 30 Indoxacarb WG İnsektisit 09.08.2018
MISIR MISIR YAPRAKKURDU (Mythimna spp.) 150 g/l Teflubenzuron SC İnsektisit 09.08.2018
SEBZE DANA BURNU (Gryllotalpa gryllotalpa) % 25 Chlorpyrifos-ethyl WP İnsektisit 09.08.2018
BUĞDAY-ARPA BUĞDAY KESİKSİNEĞİ (Mayetiola destructor) 50 g/l Lambda-cyhalothrin WS İnsektisit 19.07.2018
BUĞDAY-ARPA BUĞDAY KESİKSİNEĞİ (Mayetiola destructor) % 70 Imidacloprid WS İnsektisit 19.07.2018
KİRAZ SİRKE SİNEKLERİ (Drosophila spp.) 240 g/l Spinosad SC İnsektisit 16.06.2018
ŞEFTALİ SİRKE SİNEKLERİ (Drosophila spp.) 240 g/l Spinosad SC İnsektisit 16.06.2018
BÖĞÜRTLEN BÖĞÜRTLEN AKARI (Acalitus essigi) % 80 Kükürt WG Fungisit + Akarisit 13.06.2018
BÖĞÜRTLEN BÖĞÜRTLEN AKARI (Acalitus essigi) 38,4 kg Kükürt (% 98) + 19,2 kg Sönmemiş kireç (% 98) + 100 l su BULAMAÇ Fungisit + Akarisit 13.06.2018
KAYISI ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri) 4 g/l Imidacloprid + 704 g/l Mineral yağ SC İnsektisit 09.06.2018
KAYISI ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri) 240 g/l Thiacloprid OD İnsektisit 09.06.2018
KAYISI ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri) 250 g/l Cypermethrin EC İnsektisit 09.06.2018
BİBER BİBERDE GÜNEY YANIKLIĞI (Athelia rolfsii, Sclerotium rolfsii) 500 g/l Metam Sodium SL Fungisit 20.05.2018
BİBER BİBERDE GÜNEY YANIKLIĞI (Athelia rolfsii, Sclerotium rolfsii) % 80 Thiram WG Fungisit 20.05.2018
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora sp.) 250 g/l Azoxystrobin SC Fungisit 21.04.2018
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora sp.) % 75 Chlorothalonil WP Fungisit 21.04.2018
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora sp.) 250 g/l Azoxystrobin SC Fungisit 21.04.2018
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora sp.) % 75 Chlorothalonil WP Fungisit 21.04.2018
ANASON YAPRAK LEKESİ (Cercospora sp.) 125 g/l Flutriafol SC Fungisit 21.04.2018
FINDIK FINDIK KOZALAK AKARI (Phytoptus Avellanae) 18 g/l Abamectin EC Akarisit 21.04.2018
FINDIK FINDIK KOZALAK AKARI (Phytoptus Avellanae) % 73 Kükürt WP Fungisit + Akarisit 21.04.2018
BİBER (Örtü altı) Bitki tahtakuruları (Creontiades Pallidus) % 30 Indoxacarb WG İnsektisit 20.04.2018
BİBER (Örtü altı) Bitki tahtakuruları (Creontiades Pallidus) 100 g/l Spirotetramat SC İnsektisit 20.04.2018
BİBER (Örtü altı) Bitki tahtakuruları (Creontiades Pallidus) 150 g/l Indoxacarb SC İnsektisit 20.04.2018
CEVİZ Elma içkurdu (Cydia pomonella) 50 g/l Lambda-cyhalothrin EC İnsektisit 20.04.2018
CEVİZ Elma içkurdu (Cydia pomonella) 32000 IU/mg Bacillus thuringiensis var. kurstaki serotype 3a, 3b strain SA11 WG İnsektisit 20.04.2018
ERİK Erik içkurdu (Grapholita funebrana) 50 g/l Lambda-cyhalothrin EC İnsektisit 20.04.2018
ERİK Erik içkurdu (Grapholita funebrana) 480 g/l Spinosad SC İnsektisit 20.04.2018
KİRAZ Cantharis sp. (Cantharis Sp.) 240 g/l Spinosad SC İnsektisit 13.04.2018
KİRAZ Cantharis sp. (Cantharis Sp.) 25 g/l Deltamethrin EC İnsektisit 13.04.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) % 25 Metakil Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat --- Fungisit 24.03.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) % 25 Metalik Bakıra eşdeğer %98 Bakır Sülfat Suda çözünen kristaller Fungisit 24.03.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) % 80 Fosetyl-Al WP Fungisit 24.03.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) 37,5 Bakır oksilorid + % 20 Maneb WP Fungisit 24.03.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) % 1,34 Bacillus subtilis QST 713 ırkı SC Fungisit 24.03.2018
AYVA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) 5x10 üzeri 9 Hücreler/g Aureobasidium pullulans WG Fungisit 24.03.2018
HAŞHAŞ HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ (Peronospora arborescens) % 75 Mancozeb WG Fungisit 24.03.2018
HAŞHAŞ HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ (Peronospora arborescens) % 64 Mancozeb + % 4 Metalaxyl-m WP Fungisit 24.03.2018
HAŞHAŞ HAŞHAŞ MİLDİYÖSÜ (Peronospora arborescens) 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole SC Fungisit 24.03.2018
İNCİR İNCİR PASI (.) 250 g/l Azoxystrobin SC Fungisit 24.03.2018
İNCİR İNCİR PASI (.) % 80 Mancozeb WP Fungisit 24.03.2018
İNCİR İNCİR PASI (.) 250 g/l Tebuconazole EC Fungisit 24.03.2018
ŞEFTALİ - NEKTARİN Meyve monilyası (Mumya) (Monilinia fructigena) 200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole SC Fungisit 24.03.2018
BADEM Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) % 70 Thiophanate methyl WP Fungisit 19.10.2017
BADEM Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) 50 g/l Fenbuconazole EC Fungisit 19.10.2017
BADEM Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) % 50 Iprodione WP Fungisit 19.10.2017
BADEM Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) Bacillus Subtilis Y 1336 WP Fungisit 19.10.2017
BADEM Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) % 1,34 Bacillus subtilis QST 713 ırkı SC Fungisit 19.10.2017
BADEM PAS (Transhelia Discolor F.sp. Dulcis) % 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin WG Fungisit 19.10.2017
BADEM PAS (Transhelia Discolor F.sp. Dulcis) % 25 Tebuconazole WP Akarisit 19.10.2017
BADEM PAS (Transhelia Discolor F.sp. Dulcis) % 50 Trifloxystrobin WG Fungisit 19.10.2017
AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) % 80 Kükürt WG 08.10.2017
AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) 1* 10 8 kob/ml (%1.5) Paecilomyces fumosoroseus SL 08.10.2017
AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) 10 g/l Azadirachtin A EC 08.10.2017
YONCA Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) % 50 Basillus thuringiensis spp Aizawai WG İnsektisit 10.07.2017
YONCA Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 150 g/l Indoxacarb SC İnsektisit 10.07.2017
FINDIK KÜLLEME (Erysiphe spp.) %50 Triadimenol EW Fungisit 01.06.2017
FINDIK KÜLLEME (Erysiphe spp.) 200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole SC Fungisit 01.06.2017
FINDIK KÜLLEME (Erysiphe spp.) 800 g/l Kükürt SC Fungisit 01.06.2017