Zararlı Organizma Detay

SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Azadirachtin #Bacillus thuringiensis #Chlorantraniliprole #Chlorpyrifos-methyl #Cypermethrin #Deltamethrin #Diğer #Emamectin benzoate #Esfenvalerate #Fenoxycarb #Flubendiamide #Gamma-cyhalothrin #Indoxacarb #Lambda-cyhalothrin #Lufenuron #Methomyl #Methoxyfenozide #Spinetoram #Spinosad #Tebufenozide #Zeta-cypermethrin