Zararlı Organizma Detay

PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis)


Doküman
İndirmek için tıklayınız
Aktif Madde Grupları
#Abamectin #Bacillus thuringiensis #Beta-cyfluthrin #Chlorantraniliprole #Chlorpyrifos-ethyl #Cyantraniliprole #Cyfluthrin #Diflubenzuron #Diğer #Emamectin benzoate #Flubendiamide #Indoxacarb #Lufenuron #Metaflumizone #Methoxyfenozide #Novaluron #Pyridalyl #Spinetoram #Spinosad #Teflubenzuron #Thiamethoxam